Dr. Valentí Fuster

“Es destinen bilions al tractament de la malaltia cardiovascular, però no suficients en educar i promoure la salut. Ambdós aspectes són fonamentals per prevenir una malaltia que ja és la primera causa de mort al món.”

Llegir més >         

Declaració d’intencions

Science

Science

Pretenem ser un referent a nivell científic pel nostre rigor i els nostres mètodes en l’avaluació de qualsevol projecte o programa de salut que es promoguin desde la fundació.

Health

Health

Promovem la salut com a prioritat incidint en els factors de risc quedisminueixen la malaltia cardiovascular i milloren la qualitat de vida.

Education

Volem crear un marc de referència sobre el què significa i comporta una educació en salut que incideixi en l’adquisició d’hàbits saludables per a tota la vida.

El nostre progrés

 •  

  25.000

  nens praticipants en el
  Programa SI! 2014-2015

 •  

  148

  escoles participants
  en el Programa SI!

 •  

  16

  municipis participen
  en el Programa SI!

 •  

  8

  municipis participen
  al Programa Fifty-Fifty

 •  

  + 600

  persones participen
  al Programa Fifty-Fifty​