Els infarts de miocardi i cerebrals són successos dramàtics, tant des del punt de vista personal com global. No només per ser la primera causa de mort al món, sinó que la seva freqüència està augmentant. Aquestes suposen un alt cost econòmic pel seu tractament-tecnològic i farmacològic, inaccessible en moltes regions del món.

Des del punt de vista epidemiològic, la importància de la patologia cardiovascular queda fora de tot dubte, mostrant-se com la principal causa de mortalitat (Fig.1) tant en països desenvolupats com, de forma progressiva, en països menys desenvolupats o amb economies intermèdies.

 

Motius

(prevalença en països menys desenvolupats):

  • Alt consum d’hidrats de carboni (que porten a l’obesitat amb les seves conseqüències) per ser més econòmics.
  • La conservació dels aliments en sal (el que condueix a la hipertensió)
  • Les empreses tabaqueres estan establint-se en aquests menys desenvolupats

A més, globalment, es preveu que la prevalença de malaltia cardiovascular augmentarà (Fig. 2) a causa de la present epidèmia d’obesitat i les seves conseqüències, com la diabetis, alteracions del colesterol (augment del LDL i disminució del HDL) i la hipertensió.

Tal mortalitat relacionada amb l’edat ha anat disminuint en els últims 25-30 anys. A més un gran nombre d’estudis suggereixen que la reducció dels factors de risc i el tractament de la malaltia, un cop s’ha detectat, suposen entre un 40 i un 60% d’aquest descens. Però, llevat que la incidència de la malaltia cardiovascular disminueixi al mateix ritme que la mortalitat, durant els propers 20-30, anys experimentarem un augment en la seva prevalença, el qual és fàcilment predictible.

 

Paradoxa

La prevalença de la malaltia cardiovascular continua augmentant tot i la reducció de la mortalitat i els grans avenços en tecnologia i tractaments.

La solució a aquesta paradoxa és clara: Promoure la salut i prevenir la malaltia cardiovascular.

La càrrega econòmica que el tractament de la malaltia cardiovascular suposa és enorme, de manera que les oportunitats econòmiques que suposa centrar-nos en la prevenció és cada vegada més evident en tots els estaments.

EL COST DE LA MALALTIA CARDIOVASCULAR

En un informe realitzat per Humana Inc S’analitzen els costos sanitaris generats pels individus asimptomàtics d’alt risc, sense història de malaltia cardiovascular.

Alguns d’aquests individus van patir atacs de cor o accidents cerebrovasculars i altres no.

El cost sanitari anual per als individus que no van tenir esdeveniments d’aquesta tipus començar en 3.500 dòlars i augment fins a 5.000 dòlars en un període de tres anys.

Per als individus que van tenir algun d’aquests episodis, el cost inicial va ser el mateix, però es va elevar fins a 20.000 dòlars quan van experimentar els episodis esmentats anteriorment.

Fig 1.  Previsió de morts per causa en països de renda alta, mitjana i baixa. 2004, 2015, 2030
R. Beaglehole et. al. Lancet 2008;372:1988.

 

Fig. 2. Esperança de vida i mortalitat de malalts coronaris al Regne Unit, 1996-2005.
(Am J Med. 2011 Challenges and opportunities for cardiovascular disease prevention. Franco M, Cooper RS, Bilal U, Fuster V)

 

Esperança de vida i mortalitat de malalts coronaris al Regne Unit, 1996-2005
(Am J Med. 2011 Challenges and opportunities for cardiovascular disease prevention. Franco M, Cooper RS, Bilal U, Fuster V)

Conclusion

Els analistes coincideixen que en els propers cinquanta anys serà impossible cobrir la despesa que suposa fer front a les patologies cardiovasculars, aplicant procediments d’alta tecnologia.

Aquests mateixos experts addueixen que l’única forma de vèncer aquesta epidèmia és a través de la prevenció i la promoció de la salut.

Tot i així, el major problema sense resoldre, és la gran proporció de població que està destinada a patir un infart de miocardi o un accident cerebrovascular i no són conscients d’aquest risc

Càrrega econòmica, prevalença i mortalitat en la malaltia cardiovascular.
(Fuster V, Mearns BM. The CVD paradox: mortality vs. prevalence. Nat Rev Cardiol. 2009 Nov;6(11):669.)